Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών

Προκήρυξη

Ιστορικό αρχείο ΕΟΜ:
Ανακοινώσεις:

Ανακοίνωση 82/16: Συμμετοχή σωματείων Αττικής σε Προκριματικούς ΠΠΖ

Ανακοίνωση 3/17: Τόποι τέλεσης Προκριματικών Αττικής

 

Συμμετοχές Προκριματικού Αττικής:

 

 

ΟΑΜΚΗ
ΑΟΜ
ΑΟΜΨ
ΑΟΤ 4 5
ΟΑΜΠΕΙ 1
ΑΟΜΒ 1
ΙΚΑΡΟΣ
ΟΠΑΦ 1
ΟΑΜΛΕ
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΟΑΜΝΙΚ 4
ΟΜΙΛΟΙ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1-16 1-11 1-9 1-6

 

 

Ειδικοί Κανονισμοί:

ΟΠΑΦ

ΑΟΜΒ

ΠΟΑΜ

ΟΑΜΚ

ΟΑΜΛ

ΟΑΜΡ

AOMX

ΚΟΑΜ

ΟΜΗ

ΣΛΑΜ

ΧΟΜ

ΑΜΙ

ΑΟΤΠ

ΕΣΠΕΡΟΣ

Επιλογές