Ταυτόχρονες Μαθητικές ημερίδες

Η 2η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα σωματεία ΑΟΜ(Μιχαλακοπούλου 181, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 775 9674, 690 689 0500 ) και ΟΑΜΠΕΙ (Ακτή Δηλαβέρη 3, Πειραιάς, τηλ. 693 701 9635 & 697 728 2629)

Download the PDF file .

Επιλογές