Ταυτόχρονες Μαθητικές ημερίδες

Η 5η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα σωματεία ΑΣΑΕ (Αθλητικός Σύλλογος Αιγυπτιωτών Ελλήνων 3ης Σεπτεμβρίου 56Α, 104 33 Αθήνα, τηλ. 210 822 8150) και ΟΑΑ (Όμιλος Αντισφαιρίσεως Αθηνών Λεωφ. Βασ. Όλγας 2, 105 57 Αθήνα, τηλ. 694 577 8303). Ο αγώνας θα είναι ενιαίος για μαθητές Οκτωβρίου και Ιανουαρίου με επιπρόσθετο έπαθλο στο πρώτο ζευγάρι μαθητών του Ιανουαρίου κάθε κέντρου της Αττικής.

Download the PDF file .

Επιλογές