Άρθρα της κατηγορίας ‘Διεθνή νέα’

8th European Open Bridge Championships »

Τρίτη 3 Ιανουάριος 2017.

2nd info letter NBOs Open Montecatini Montecatini Ad Open

WBF Women’s Online Autumn Bridge Festival »

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016.

It will be held between the 14th and the 20th of November.

1st Yeh Online Bridge World Cup »

Πέμπτη 6 Οκτώβριος 2016.

It will be held from 31 October – 2 November 2016

Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρου »

Παρασκευή 13 Μάιος 2016.

/wp-content/uploads/2016/01/Προκήρυξη.pdf

3rd Autumn World Online Women’s Bridge Festival »

Τετάρτη 9 Μάρτιος 2016.

Players from all the WBF Zones are invited to participate in Pairs and Individual Championships   Date:                           4th – 10th April 2016   (from Monday to Sunday) Tournaments:         Two pairs, two Individual and two Individual Robot Duplicate tournaments every day Time shedule :       The time schedule is at http://www.wbfwomensbridgeclub.org/festivaldates.html Format:                      10 boards  […]

Επιλογές