Πρόγραμμα Εορταστικών 4ης βαθμίδας Σωματείων Αττικής

Πρόγραμμα Εορταστικών αγώνων σωματείων Αττικής 4ης βαθμίδας:

 

 23/11 ΘΡΑΚΟΜ
 27/11 ΟΑΜΠΕΙ
 28/11 ΑΣΝΒ
 29/11 ΟΠΑΧ
 30/11 ΕΔΡΑ
 4/12 ΑΑΑ
 5/12  ΟΠΑΦ
 6/12 OAA
 7/12 ΑΟΤ
 11/12 ΑΣΑΕ
 12/12 ΑΟΜ
 13/12  ΙΚΑΡΟΣ
 14/12 ΟΑΜΚΗ
 18/12 ΟΑΜΝΙΚ
 19/12  ΑΟΜΨ
 20/12  ΑΟΜΒ
 27/12  ΟΑΜΛΕ
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Επιλογές