Ημερίδες 4ης βαθμίδος – Ημερομηνίες – Σωματεία

Πίνακας διοργανώσεων καλοκαιρινών ημερίδων 4ης βαθμίδος Σωματείων

 

 

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017  20:30 ΑΑΑ
Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017 20:30 ΟΠΑΦ
Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017 20:30 ΟΑΜΛΕ
Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 19:30&20:30 ΑΟΜΨ
Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017 20:30 ΟΑΜΚΗ
Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017 19:45 ΟΑΑ
Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017 19:00 ΧΟΜ
Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017  20:00 ΣΛΑΜ
Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017 20:15 ΙΚΑΡΟΣ
Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017  ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΑΕ
Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017 20:00 AOM
Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017  20:30 ΕΔΡΑ
Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017 18:30 ΟΑΜΚ
Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017 ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 ΟΠΑΧ
Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017  20:00 ΟΑΜΠΕΙ
Πέπμπτη, 29 Ιουνίου 2017 19:30 ΑΣΝΒ
Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017 ΣΑΜΠΑ
Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017 ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΕΠΜΑ
Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017 20:15 ΑΟΤ
Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017 ΘΡΑΚΟΜ
Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017 ΑΟΜΒ
Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017 18:30 ΟΑΜΣ
Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017 ΙΟΠΟΡ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017 ΙΩΝ
 Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017 ΟΑΜΝΙΚ
Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017 ΟΑΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 

 

Επιλογές