Ημερίδες 4ης βαθμίδος – Ημερομηνίες – Σωματεία

Πίνακας διοργανώσεων καλοκαιρινών ημερίδων 4ης βαθμίδος Σωματείων

 

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017 ΑΑΑ
Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017  ΟΠΑΦ
Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017 20:30 ΟΑΜΛΕ
Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 ΑΟΜΨ
Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017 20:30 ΟΑΜΚΗ
Πέπμπτη, 15 Ιουνίου 2017 ΟΑΑ
Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017 ΙΚΑΡΟΣ
Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017 ΑΣΑΕ
Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017 ΑΟΜ
Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017 ΕΔΡΑ
 Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017 ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 ΟΠΑΧ
Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017 ΟΑΜΠΕΙ
Πέπμπτη, 29 Ιουνίου 2017 ΑΣΝΒ
Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017 ΣΑΜΠΑ
Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017 ΑΕΠΜΑ
Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017 ΑΟΤ
Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017 ΘΡΑΚΟΜ
Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017 ΑΟΜΒ
Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017 ΙΟΠΟΡ
Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017 ΟΑΜΝΙΚ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Επιλογές