Παγκόσμιο Ταυτόχρονο – Συμμετέχοντα Σωματεία – Προκηρύξεις

Παγκόσμιο Ταυτόχρονο:

 

7η ημερίδα: 02/06/2017

Μαρούσι: OAMKH

Πειραιάς: ΟΑΜΠΕΙ

 

 

8η ημερίδα: 03/06/2017

Μαρούσι: OAMKH

Πειραιάς: ΟΑΜΠΕΙ

Επιλογές