Ταυτόχρονες Ημερίδες Μαθητών 2017-2018

Η 3η ημερίδα θα γίνει στα Σωματεία ΑΟΤ ( Αθλητικός Όμιλος «Ταταύλα» Φιξ & Ζεφύρου 1-3, 175 64 Π. Φάληρο, τηλ. 210 940 8740) και ΟΑΜΚΗ  (Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Κηφισιάς, Κηφισίας 70, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210 807 9917, 698 744 4414)

ΕΠΑΘΛΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ
1η Ημερίδα
Συγκεντρωτική Κατάταξη: Παπαληθείου Ν – Κιάμος Α / Περιφέρειας: Ντρογκούλη Τ – Δρόσος Α
2η Ημερίδα

 

Download the PDF file .

Επιλογές